Welkom bij de Rattenmonitor
De Rattenmonitor registreert meldingen van rattenoverlast in Nederland van professionele plaagdierbeheersers. Alle meldingen worden anoniem op wijkniveau in kaart gebracht. Hiermee wordt naar verspreiding en veranderingen in verspreiding van rattenpopulaties gekeken. De verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt door gemeentes, plaagdierbeheersbedrijven en onderzoeksinstituten.
Burgers kunnen voor informatie en hulp bij preventie- en bestrijdingsmaatregelen contact opnemen met professionele plaagdierbeheersers van hun gemeente of bestrijdingsbedrijven.
Lees voor meer info alvast de veelgestelde vragen 
Hartelijk dank voor uw melding!
Veelgestelde vragen
Wat is het doel van de Rattenmonitor?
De Rattenmonitor heeft als doel de rattenpopulaties in Nederland en veranderingen hierin, inzichtelijk te maken.
Van wie is de Rattenmonitor?
De Rattenmonitor is gemaakt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De website wordt beheerd door het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Hoe is de Rattenmonitor ontstaan?
Het belang van het beter in kaart brengen van (veranderingen in) rattenpopulaties is besproken op een stakeholderbijeenkomst met partners die allemaal in meer of mindere mate met ratten(populaties) te maken hebben. Hierna is een werkgroep opgericht die de verschillende behoeften en mogelijkheden voor het opzetten van een dergelijke monitoring heeft onderzocht. Besloten werd een app te ontwikkelen die zowel burgers als professioneel plaagdierbeheersers kunnen gebruiken. Deze app is vervolgens in samenwerking met de Atlas Leefomgeving ontwikkeld.
Wat gebeurt er met de informatie die wordt verzameld in de Rattenmonitor?
De meldingen worden geanonimiseerd en op wijkniveau algemeen beschikbaar gesteld via de Atlas Leefomgeving. Er wordt geen gedetailleerd overzicht van meldingen gedeeld met andere instanties. De kennis over de (veranderingen in) rattenpopulaties in Nederland kan door verschillende partners worden gebruikt, voor verschillende doeleinden. Gemeenten kunnen de informatie gebruiken voor het gericht informeren van burgers. Daarnaast wordt op grotere schaal (landelijk) gekeken of er kenmerken van wijken zijn met veel overlast, zodat daar ook bijvoorbeeld bij stadsinrichting rekening mee kan worden gehouden. Onderzoeksinstituten zoals RIVM en universiteiten gebruiken de informatie voor verschillende onderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld voor het bepalen van risicogebieden voor volksgezondheid of het onderzoek naar resistentie tegen rodenticiden (gifmiddelen). Professioneel plaagdierbeheersers kunnen de resultaten gebruiken om te zien of een melding in een gebied op zichzelf staat, of dat het gebied meer overlast heeft van ratten. Zij kunnen daar dan rekening mee houden bij de te nemen maatregelen.
Waarom moet ik mij als plaagdierbeheerser registreren?
Als professionele plaagdierbeheerser kunt u uw eigen meldingen tot 4 weken na de melding aanpassen. Als de overlast voorbij is, verzoeken wij u de melding af te melden. Daarnaast kunt u een gedetailleerd overzicht verkrijgen van al uw meldingen. Registratie gebeurt op basis van uw licentienummer en de einddatum van de licentie. Professionals zonder licentie kunnen de code 9999999999 (10x9) gebruiken met een zelfgekozen einddatum. Wij vragen uw e-mailadres zodat wij contact met u kunnen opnemen bij eventuele vragen. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.
Moet ik iedere keer inloggen als ik de app opnieuw wil gebruiken?
Als u de eerste keer inlogt, worden de paginas van de app opgeslagen op uw device. U hoeft dan niet meer opnieuw in te loggen. Als u echter uw browsergeschiedenis wist, of uw browser verwijdert, moet u weer opnieuw inloggen.
Hoe kan ik de Rattenmonitor als een app laten functioneren?
Op Android telefoons ziet u bij het openen van de website automatisch de optie om de Rattenmonitor toe te voegen aan het startscherm. In de Safari-browser van uw Iphone kunt u na inloggen op het icoontje klikken met het vierkant en de pijl. Vervolgens kiest u ‘Zet op beginscherm’ en tenslotte ‘Voeg toe’.
Wat toont de Resultatenpagina?
De Rattenmonitor verzamelt meldingen van ratten(overlast) door professionele plaagdierbeheersers . Deze worden op wijkniveau weergegeven. Hoe donkerder de kleur van de wijk, hoe meer rattenmeldingen er zijn uit die wijk. Op www.atlasleefomgeving.nl kan deze kaart van rattenmeldingen gecombineerd worden met andere kaarten.
Ik wil graag een gedetailleerd overzicht van de meldingen, kan dat?
U kunt een overzicht van de meldingen zien op de resultatenpagina. Als u een gedetailleerder overzicht wilt hebben, dan kunt u contact opnemen met het RIVM om de mogelijkheden te bespreken. Data worden altijd geanonimiseerd en zijn niet gedetailleerder dan wijkniveau.
Er functioneert een onderdeel niet op de web-app.
Neem contact op met de beheerder bij het RIVM. Vermeld bij een bug in uw e-mail dan wel het merk van uw telefoon of apparaat, het type en bij voorkeur ook de iOS / Android versie.
Ik heb een suggestie.
Indien u een suggestie heeft om het gebruik van de app of de registratie te verbeteren, neem dan contact op met de beheerder bij het RIVM.
Hoe maak ik een account aan?
Als u nog niet geregistreerd bent voor de Rattenmonitor, kies dan op het inlogscherm de optie ‘Maak een account aan’. Vul de gevraagde gegevens in om de registratie te kunnen voltooien. Het registratienummer is uw licentienummer en bestaat uit tien tekens. Professionale plaagdierbeheersers zonder licentie kunnen kunnen gebruikmaken van de code 9999999999 (10x9), met als einddatum voor de licentie een willekeurige datum in de toekomst. Als de aanmelding wordt geweigerd, probeer dan een andere einddatum. Per e-mailadres is één registratie mogelijk. Het wachtwoord moet bestaan uit minimaal acht tekens.
Contactgegevens RIVM beheerder
email: atlasleefomgeving@rivm.nl
Privacy statement nalezen?
De gegevens die u verstrekt op rattenmonitor.nl worden uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens die u meldt worden geanonimiseerd (versleuteld) bewaard apart van uw persoonsgegevens. Voor de presentatie van de resultaten en voor niet-commercieel gebruik worden gegevens weergegeven op wijkniveau (4-cijferige postcode/ingekorte GPS). Exacte locaties van meldingen zijn alleen voor de melder zelf en het RIVM inzichtelijk en worden niet verstrekt aan andere instanties. De gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt. Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om contact op te kunnen nemen indien er vragen zijn naar aanleiding van meldingen. Resultaten in onderzoeken worden alleen in algemene zin gerapporteerd en niet in een tot locatie/bedrijf herleidbare vorm. Als u zich aanmeldt, gaat u akkoord met het opslaan van uw registratiegegevens. Deze registratiegegevens kunt u op ieder moment wijzigen of verwijderen. De registratiegegevens zijn alleen beschikbaar voor RIVM medewerkers en worden niet verstrekt aan andere instanties. De registratiegegevens zijn niet zichtbaar in het geanonimiseerde meldingenoverzicht. De registratiegegevens worden bewaard zolang de Rattenmonitor actief is, of tot wanneer u zich uitschrijft. De registratiegegevens worden bewaard op een server die voldoet aan de rijksoverheidseisen.
sluiten
Verspreiding van ratten in Nederland.
Klik op bovenstaande link om de kaart te openen.
Bent u een professioneel plaagdierbeheerser?
Ja, ga naar het inlogscherm
Over de Rattenmonitor 
De Rattenmonitor is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De website wordt beheerd door het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu.